Halsremmar och Binslen av alla modeller

kr71.20 Exkl. moms

GÅRDSPRODUKTER

Halsrem 40x1250mm Ko

kr63.94 Exkl. moms

GÅRDSPRODUKTER

Halsrem 40x1100mm Ungdjur

kr54.43 Exkl. moms
kr44.93 Exkl. moms
kr63.94 Exkl. moms
kr76.00 Exkl. moms
kr44.93 Exkl. moms
kr88.13 Exkl. moms
kr82.94 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Modell 56 K 650

kr54.43 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Modell 56 K 750

kr52.70 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Kobindsle Kpl 7011

kr82.94 Exkl. moms
kr42.34 Exkl. moms
kr44.93 Exkl. moms
kr42.34 Exkl. moms
kr42.34 Exkl. moms
kr36.29 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Enkel 650mm

kr52.70 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Kt 650

kr56.16 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Tjur Kätting

kr128.74 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Ko Kätting

kr96.77 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Krubbända Kalv Kätting

kr91.58 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Kättingbindsle Tjur

kr144.29 Exkl. moms

Halsremmar & Bindslen

Kättingbindsle Ko

kr126.14 Exkl. moms