Köp- och leveransvillkor

Användning och giltighet 
Dessa köpvillkor tillämpas vid samtliga köp från Bondeprylar sverige, nedan kallad BP.

1. Beställning 
1.1 En beställning är bindande och medför betalningsskyldighet så snart en orderbekräftelse utfärdats av BP(gäller endast beställning via webbshop).

2. Priser 
2.1 BP s priser är angivna exklusive moms och frakt. OBS att på hemsidan visas BPs priserexkl. moms, (exkl. moms inom parentes). Vi reserverar oss för momsändringar samt pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för ändringar i sortiment, produktutförande och eventuella pris- och tryckfel i katalog, utskick och på hemsidan.
2.2 Alla order som överstiger 2000 kr exkl. moms (2500 kr inkl. moms) levereras fraktfritt om inget annat anges (läs mer under punkt 2.4). För order som understiger 2000 kr exkl. moms debiteras en fraktavgift på 55kr exkl. moms. Extra frakttillägg för skrymmande gods tillkommer på varor märkta med ”OBS! Frakttillägg” (se punkt 2.4). Eventuella färjekostnader till mottagare på öar står kunden för. Frakttillägg tillkommer på samtliga utlandsleveranser, kontakta kundtjänst för mer info och aktuell fraktkostnad.
2.3 Delas leveransen på fler försändelser än kund själv valt medför det inga merkostnader för kund. Du kan alltid avbeställa en restnoterad artikel. Görs inte det, sänder BP varan så snart den kommit in på vårt lager igen. Varor värda mindre än 250 kr exkl. moms restnoteras ej.
2.4 Produkter av skrymmande art, i katalogen och på webbshopen märkta med ”OBS! Frakttillägg!” debiteras ett frakttillägg oavsett ordervärde.

3. Leverans 
3.1 Order som levereras som pall skickas dagen efter beställning (förutsatt att varorna finns på lager) och leveranstiden från lagret till mottagaren är ca 3-5 arbetsdagar. Till vissa postnummer trafikerar inte transportören dagligen utan har fastställda dagar för leverans och i dessa fall kan leveranstiden öka något. Order som beställs senast kl 13:00 och som levereras som paket skickas samma dag (förutsatt att varorna finns på lager) och leveranstiden från lagret till mottagaren är ca 1-5 arbetsdagar.
3.2 BP förbehåller sig rätten att innan orderbekräftelse sker ändra sina leveransvillkor utan i förväg gjord avisering.
3.3 Vid transport till kund bär BP ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick.
3.4 BP förbehåller sig rätten att debitera kunden eventuella fraktkostnader för outlöst gods, eller om försändelse kommer i retur till BP på grund av felregistrerade uppgifter kommer BP debitera kund för fraktkostnad och hantering för försändelse.

4. Ångerrätt
4.1 Du som konsument har full ångerrätt inom 14 dagar från mottagandet. Vid retur ska kopia på fakturan bifogas, och även meddelande om anledning till retur. Frakter i samband med byten eller retur betalas av kunden. BP tar inte emot returer mot postförskott eller efterkrav. Kund bestämmer själv hur du skickar tillbaka varan men tänk på att du ansvarar för varan tills den når säljaren, alltså även under transport. Kundanpassade varor kan ej returneras.
4.2 Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att kunden har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, så kommer BP göra ett avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning. Återbetalning till kund ska göras inom högst 14 dagar.

5. Äganderättsförbehåll 
5.1 BP förbehåller sig rätten till det försålda intill full betalning erlagts.

6. Transportskador och reklamation 
6.1 Har annan produkt levererats än den kunden beställt eller om produkten är skadad, ska kunden anmäla skador till transportören och BP inom 3 dagar från mottagande av godset. Det är kundens ansvar att noggrant kontrollera att godset är oskadat och att alla kollin erhållits. Anmälan senare än 3 dagar godkänns ej. Felaktig produkt returneras fraktfritt under förutsättning att av BP lämnade instruktioner följs.
6.2 Reklamation vid garantianspråk skall anmälas per telefon eller e-post. Anmälan skall göras efter högst 14 dagar då fel påträffats, om varan används trots fel så gäller ej garantin för varan. Reklamerade varor skall vara rengjorda samt väl emballerade vid retur. Vid godkänd reklamation står BP för returfrakt. Reklamationer av svårbedömd art vidarebefordras till tillverkaren för bedömning. BP ersätter ej kostnader för reparationer av annan verkstad, resekostnader och dyl. om ej detta avtalats med oss.

7. Betalningsvillkor 
7.1 Som företagare kan betalningen ske mot faktura. Konsument och även företagare kan välja att betala med bank-/betal-/kreditkort (gäller endast vid köp i webbutiken), eller swishbetalning. 
7.2 Faktura: Fakturans betalningsvillkor är 20 dagar från fakturadatum. Fakturarätt gäller för aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Expeditionsavgift utgår inte. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift. Fakturan skickas med Epost alt.post. Om så icke sker, ansvarar kunden själv för att snarast meddela BP detta så att ny faktura kan skickas. BP genomför sedvanlig kreditupplysning.
7.3 Kortbetalning (gäller endast vid köp i webbshop): Vid kortbetalning skyddas betalning utav payson. Pengarna dras från ditt konto vid beställningstillfället. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram tills BP tillgodogjort sig betalningen för hela beställningen.

8. Personuppgifter 
8.1 De personuppgifter som kund lämnar till BP används och sparas för att BP ska kunna fullfölja sina åtagande mot kund. BP förbinder sig att inte använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part m.m. utan kunds medgivande.

10. Force Majeure
10.1 BP är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständighet utanför PLs rimliga kontroll och är i sådant fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtagande. Exempel på omständigheter utanför BPs rimliga kontroll är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än 2 månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan att den andre har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

11 Garanti 
11.1 Gäller 1 år från inköpsdatum. Garantin gäller ej batterier, slitdelar samt handhavandefel.